Seed (Season 2)

Във втория етап на 3Challenge – Seed – се проследява развитието на деветте проекта на ниво екип и бизнес модел. Избира се по един участник от категория, който е постигнал най-голям напредък в реализирането на идеята си. Тези трима участника продължават напред и отново получават парични средства и менторство за още 6 месеца. Този етап е насочен главно към стартиращи компании и работещи хора.

Събитието ще се проведе на 12 ноември в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Целта на Seed е да покажем как победителите от Idea са “посяли” (изградили основите) на идеята си, за да се превърне в реален бизнес, генериращ приходи.

Крайната цел на участието в Seed е спечелването на:

  • менторство за 6 месеца
  • парична награда
  • достигане до Grow

ЛЕКТОРИ:

Светлозар Петров, Изпълнителен Директор на JobTiger
Светлозар Петров работи за JobTiger от 2000 година – първо като оперативен директор, след това като управител на фирмата. От създаването на компанията взема дейно участие и отговаря за изграждането и реализирането на фирмената стратегия за развитие, както и за организацията на дейността на фирмата.
Цветелина Тенева, Институт за предприемачи на Сиско
Цветелина е партньор в Strategize! – бутик за мениджмънт консултации, основател на първия регионален център на Института за предприемачи в България. Нейната експертиза е в областите бизнес моделиране, управление на марки, пазарни стратегии, маркетинг комуникации.
Ирина и Петър Горялови, DreamersDo
Професионални коучове за изпълнителни директори, с най-високото отличие в световната коучинг индустрия – Наградата на президента на Международната коуч федерация (ICF President’s Award)

Повече информация за Ирина и Петър Горялови

ПРОГРАМА:

09:30 – 10:00 — Регистрация
10:00 – 10:15 — Откриване
10:15 – 10:45 — Светлозар Петров, JobTiger“Морал и етика в бизнеса”
10:45 – 11:30 — Представяне на 3 проекта
11:30 – 11:45 — Почивка
11:45 – 12:30 — Представяне на 3 проекта
12:30 – 14:00 — Обяд
14:00 – 14:30 — Workshop на CiscoБизнес Моделиране
14:30 – 15:15 — Представяне на 3 проекта
15:15 – 15:30 — Почивка
15:30 – 16:30 — Ирина и Петър Горялови, DreamersDo“Трите етапа в пътешествието на предприемача”
16:30 – 17:00 — Награждаване

Разгледайте снимки от събитието!